Het Katyn drama door Ella Regel juli 2002.

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, de grens tussen Rusland en Polen werd geregeld als langs een lijn die bekend werd als de Curzon lijn-Lord Gurzon wordt de Britse staatsman die dit had voorgesteld.

Deze demarcatielijn was niet naar de zin van de Polen, die al snel ten strijde trokken tegen de Sovjetunie om hun grenzen uit te breiden naar het oosten. De Sovjetunie ging in de tegenaanval en bereid waren niet alleen maar om zich te verdedigen en tegen het advies van Stalin in om geheel Polen te bevrijden. Stalin beschouwde dit doel als niet haalbaar en gedoemd om te mislukken omdat zo zei hij het Poolse nationalisme was nog niet op zijn beloop en de Poolse bevolking was nog niet zover om te worden bevrijd, En had het dus geen zin om dit te proberen. Vandaar kwam er een Pools leger offensief dat op hevige tegenstand stuitte van het Sovjet leger. Uiteindelijk werd de Sovjetunie gedwongen om zich terug te trekken en zelfs het grondgebied af te staan aan het oosten van de Curzon lijn naar Polen. De gebieden in kwestie werden westers wit Rusland en de westelijke Oekraine, gebieden waren vooral bevolkt door Byelorussians en Oekrainers respectievelijk eerder dan door de Polen. Het hele voorval kon niet verergeren de wederzijdse afkeer van de Polen en de Russen.

Op 1 September 1939 vielen de Duitse nazi,s Polen binnen en op 17 September verplaatste de Sovjetunie die delen van Polen die ten oosten van de Curzon lijn lagen en verspreiden de grond aan de boeren en brachten democratische hervormingen die zo populair waren bij de mensen en zo impopulair voor de uitbuiters. Tijdens de slag om de gebieden ten oosten van de Curzon lijn te heroveren nam de Sovjetnie ongeveer 10.000 Poolse oficieren gevangen. Deze gevangenen werden vervolgens in kampen in het betwiste gebied en zette aan het werk in de wegenbouw.

Twee jaar later op 22 juni 1941 viel Nazi Duitsland de Sovjetunie binnen met een verrassingsaanval en het Rode Leger moest zich haastig terugtrekken en de Oekraine werd overgenomen door de Duitsers. Tijdens deze haastige terugtrekking was het niet mogelijk om de Poolse officieren te evacueren. Weliswaar waren er treinwagons ter beschikking gesteld maar het was niet mogelijk om de Poolse officicieren met de treinwagons te evacueren wegens het oprukkende Duitse leger. Het resultaat was dat na de terugtrekking van het Russische leger de Polen werden gevangenen van de Duitsers.

In April 1943 de Ditsers lieten weten dat ze een massagraf hadden een aantal massagraven gevonden in de buurt van Smolensk Katyn Forest met daain de lichamen van duizenden Poolse officieren die vermoord zouden zijn door de Russen.

Deze aankondiging werd ontworpen om de samenwerking te ondermijnen van de Russen en de Polen om de Duitsers te verslaan. De Russisch-Poolse aliantie was altijd al moeilijk, omdat de poolse regering in ballingschap, gevestigd in Londen, En generaal Sikorski die in Londen verbleef wou niet instemmen met de vorming van een nieuwe Poolse regering die samenwerkte met de Russen.