Over de oorsprong van het moderne revisionisme en zijn vestiging in de Sovjet-Unie onder Chroetsjov 1953-1964. Met dank aan Kurt Gossweiler via Kommunisten-Online.

Revisionisme doodgravers van het socialisme.

Chroetsjov die aan het hoofd sond van de CPSU was een vijand en vertrouweling van de imperialistische inlichtigendiensten vooral de Amerikaanse. Ook Tito werd dat later.

Revisionisme is gericht op het herstel van het kapitalisme.en hoe was het mogelijk dat de USSR die onder leiding van Stalins Rode Leger Hitlers oorlogsmachine de nek brak later tijdens de periode van Chroetsjof haar einde vond ?. En wat was hiervan de oorzaak ? Simpelweg met een reeks van valse beschuldigingen aan het adres van Stalin door middel van valse documenten en grove leugens gebeurde dit op het xx Partijcongres van de Sovjetunie.

De oude sociaal-democratische revisionisten van Bernstein en Kautsky werd opgericht als de theoretiche uitdrukking van de belangen van het monopolie van het kapitalistische corrupte systeem te beschermen. Oplichters dus. De moderne revisionisten dwz, Het revisionisme in de communistische partijen en de socialistische landen bestond in de Sovjetunie voor de oorlog niet omdat het is wat het doet er niet toe, nog steeds bestond. Er was Trotskisme als een links af te wijken en er was goede oppurtunistische afwijkingen ten opzichte van de marxistisch-leninistische algemene lijn van de partij.

Zowel het oude en het moderne revisionisme, wat ze met elkaar gemeen hebben dat ze wil voorkomen dat een revolutie van de arbeidersklasse de macht gaat overnemen en het kapitalisme wil herstellen in de Socialistische landen wat gelukt is.(Maar als dat voor eeuwig is valt te betwijfelen zie de opleving van Stalin in Rusland die maakt een Comeback in 2018).

Het revisionisme in Joegoslavie:, het werd daar niet gemaakt maar vond zijn oorsprong in de VS, en zijn schepper was niemand anders dan de al jarenlang secretaris-generaal van de Communistische Partij van de VS, Earl Browder. Na zijn vrijlating uit de gevangenis maakte hij van de Amerikaanse Communistische Partij een soort propaganda club.

Het moderne revisionisme wil het marxisme-leninisme in diskrediet brengen, En zetten zich in om de revolutionaire geest van het marxisme te elimineren. zij betwisten de historische noodzaak van de proletarische revolutie en de dictatuur van het proletariaat in de overgang van kapitalisme naar socialisme. Ze ontkennen de leidende rol van de marxistisch-leninistische partij. Zij verzetten zich tegen de beginselen van het proletarisch internationalisme. Zij pleiten voor het loslaten van de fundamentele beginselen van de partij van Lenin en met name op het democratisch centralisme. (Zie in Nederland de cpn waar dit na de tweede oorlog werd ingevoerd onder leiding van Paul de Groot.)

Zij eisen dat de Communistische Partij organisatie in een revolutionaire strijd in een soort discussieclub veranderd.

De leiders van de Liga van Communisten van Joegoslavie verraden de marxistisch-leninistische partij per gebied achterhaald verklaarden in een verklaring van 1957 haar anti leninistische revisionistische progamma "De Ljublijana progamma " van 1958, KG) tegen dat hun land uit de Socialistische voorraad gescheurd, betekent dat de VS en andere imperialisten het voorwerp van risico,s en dus uitgelokt dat de joegoslavische mensen in hun heldhaftige strijd voor verbeurd verklaard.(Ongelovelijk), De Joegoslavische revisionisten dragen een subversieve activiteiten tegen het socialistische kamp en de communistische wereldbeweging onder het mom van niet gebonden beleid ontwikkelen zij een activiteit die de eenheid van alle vredelievende krachten en landen sloopt.

Verdere blootstelling van de leiders van de Joegoslavische revisionisten en de actieve strijd voor de communistische beweging als de arbeidersbeweging tegen de anti-leninistische ideen van de Joegoslavische revisionisten blijft een essentiele taak van de marxistisch-leninistische partijen.

Deze vraag was maar al te gerechtvaardigd, maar het kwam veel te laat. Wat is hier 1960!-Vereist dat ontmaskering van Tito als een revisionistische en afscherming van de communistische beweging tegen de anti-leninistische ideen van de Joegoslavische revisionisten dat was nog niet in 1948, dus 12 jaar eerder, de partijen bij de Communistische informatie Sovjet-Unie Communistische Partij, de Poolse Arbeiderspartij, de Hongaarse partij van de werkende mensen, KP MVO, Bulgaarse Arbeiders Partij, de Communistische Partij van Frankrijk en Italie de Communistische Partij-met zijn resolutie van juni 1948 over de situatie in de Communistische Partij van Joegoslavie gedaan!

Hoe kon het geschieden dat een paar jaar later nog steeds in de communistische beweging de revisionisten actief konden zijn. Dit is de verdienste van Chroetsjov. Gelukkig is daar nu een beter zicht op, zie onderstaande.

Hoe Chroetsjov de ineenstorting van de Sovjet-Unie inluide.

Een van de eerste daden van Chroetsjov na de dood van Stalin; Op 26 mei 1955 zei Chroetsjov als hoofd van de Sovjet delegatie bij hun aankomst op de luchthaven van Belgrado: Beste kameraad Tito! Wij hebben oprecht spijt van wat er gebeurd is we hebben grondig herzien.

Het xx Congres liep teneinde en opeens kwam er een onverwachte pauze. Chroetsjov is de vraag van het congres over zijn toespraak over de persoonsverheerlijking van Stalin en zijn uitwerkingen wouden horen. iedereen had een boekje gekregen rood van kleur. Het was moeilijk om in een korte tijd dit boek uit te lezen en wat men ervan moest denken. De normen van de democratie binnen de partij om een besluit goed te keuren waren dienovereenkomstig gewijzigd dit allemaal in een half uur, voor de afgevaardigden in het publiek en verwachten er iets voor hen onbekend, omdat de agenda van het congres was al gedaan...Nog voordat de xx Congres Bureau de kwestie had geraadpleegd. Onrechtmatige intimidatie en het behandelen van de fout. Het bureau van het Centraal Comite stelde een Commissie in die werd belast werd met de aangelegenheden van het ter plaatse te onderzoeken...en om concrete voorstellen te formuleren. Naar aanleiding van het advies van deze kwestie in het Dagelijks bestuur werd verstrekt door de xx Partij congres om het bijeenroepen van een Centraal Comite plenum om te praten met de Commissie voorstellen te raadplegen. De kameraden Kaganovich, Molotov, Voroshilov ondersteunden de bezwaren. Bovendien zeiden ze dat ze simpelweg niet in staat waren om Chroetsjofs lezing te lezen of te corrigeren reacties die absoluut noodzakelijk waren.We zeiden dat zelfs een vluchtige kennismaking was gebleken dat het document was een eenzijdig en verkeerd. De activiteiten van de kant van Stalin zou dan kunnen worden verlicht door een enkel geval niet noodzakerlijkwijs een objectief licht van alle positieve kanten, zodat werkende mensen konden begrijpen de speculatie en de vijanden van onze partij en ons land allemaal konden afwijzen. De vergadering sleepte zich voort en afgevaardigden in de hal waren enthousiast en daarom eindigde de bijeenkomst zonder overeenkomst. Er was de toevoeging van de agenda aangekondigd: Het praten over de persoonsverheerlijking van Stalin. na de lezing van Chroetsjov volgde er geen debat en eindigde het congres.

Robert Steigerwald liet weten: Het xx Congres was een daad van contra-revolutie, uitgevoerd door revisionistische krachten die de vernietiging van de glorieuze partij van Stalin door de... wordt vervolgd.